logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

boton-cicle-inicial-activitats01  boton-cicle-inicial-bloc01  boton-cicle-inicial-enllacos01

  CICLE INICIAL  

 

En aquest cicle treballem amb nens i nenes d'entre 6 i 8 anys, una edat molt important. Són els primers anys d'una nova etapa, Primària, en la qual creiem que hi ha uns aspectes fonamentals a treballar: la lectoescriptura, l'autonomia, l'adquisició d'hàbits, esforç i gaudir de tots els aprenentatges que aniran descobrint.

Per treballar bé tots aquests aspectes, tot l'equip de Cicle Inicial treballem conjuntament.

Pel que fa al currículum, a part de les assignatures comunes curriculars (català, castellà, anglès, matemàtiques, alternativa/religió, medi, educació artística i musical i educació física), introduïm la instrumentació dins l'àrea de música.

A segon els nens i nenes van a natació, una activitat que forma part de l'àrea d'educació física.

Durant el curs, fem diferents sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars.

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar