logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

boton-cicle-superior-activitats01  boton-cicle-superior-bloc01  boton-cicle-superior-enllacos01

  CICLE SUPERIOR  

 

 Els alumnes de Cicle Superior de Primària ja tenen una experiència vital i escolar considerable que potència la seva autonomia en la feina i els proporciona un fons d’informació que ben encaminat els hauria de facilitar l’adquisició d’aprenentatges cada cop més complexos. Comencen a patir canvis fisiològics que anuncien la pubertat i que condicionaran la seva competència social i maduració personal.

Cal vetllar per les seves capacitats intel·lectuals, que de la encara fragilitat i certa limitació s’encaminin envers la complexitat, la varietat i la flexibilitat.

El treball de l’equip de mestres de Cicle Superior va destinat a dotar de prou substrat als nostres alumnes per a un desenvolupament sa i autònom en tot allò cognitiu, psicomotriu i socialment competent per tal d’afrontar amb una bona preparació la propera etapa. Es cerca estimular l’autonomia personal i el sentit crític i l’adopció de valors com ara l’ecologisme i la justícia social.

Les assignatures comunes curriculars que s’imparteixen són les descrites per la llei i estan complementades per moltes sortides i activitats que emanen de projectes interdisciplinars.

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar