logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

 CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA L’ESTACIÓ

Després de les eleccions celebrades enguany, el nou consell escolar de la nostra escola queda constituït amb les següents persones:

-Equip directiu: Montserrat Homs, Carolina Pardo i Laura Fernández.

-Representant de l’AMPA: Pili Ferrer.

-Sector PARES:

   ● Susana Conchillo i Montse Buch, es mantenen de l’anterior Consell.

   ● Emma Portas, Eva Moreno i Sílvia Roca, entren després de celebrar-se les eleccions.

   ● Com a suplent: Noemí Carrera.

- Sector MESTRES:

   ● Lourdes Taberner, Ester Palomer i Xavi Monfort, es mantenen de l’anterior Consell.

   ● Maria Cuadros, Goretti Serrat i Maite Terradas, entren després de celebrar-se les

       eleccions.

   ● Com a suplents per ordre de vots: Anna Serra, Francesc Pedrosa i Anna Sabater.

- Representant de l’Ajuntament: Josep Ramon Llobet.

                                                       Com a suplent: Georgina Linares.

- Sector Serveis: Ramon Salgado.

- Sector P.A.E: Ana Gómez.

Comissions del Consell Escolar:

- COMISSIÓ PERMANENT: queda formada per l’equip directiu, Maria Cuadros i Eva

   Moreno.

-COMISSIÓ ECONÒMICA: queda formada per l’equip directiu, Maite Terradas i Pili

   Ferrer.

-COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: queda formada per l’equip directiu, Goretti Serrat,

   Emma Portas, Montse Buch i Ramon Salgado.

-COMISSIO DE MATRICULACIÓ: queda formada per l’equip directiu, Xavi Monfort,

Ester Palomer, Sílvia Roca, Susana Conchillo i Ana Gómez.

-REFERENT DE COEDUCACIÓ: Lourdes Taberner.

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar