logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

ENLLAÇ RESOLUCIÓ PREINSCRIPCIÓ 2018:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7591/1668227.pdf

ENLLAÇ PREINSCRIPCIÓ 2018 - WEB DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

http://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/

ENLLAÇ DOCUMENT PRESENTACIÓ ESCOLA ESTACIÓ - PREINSCRIPCIÓ 2018: 

 

 

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar