logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

Un grup de mares de l'escola l'Estació han assistit cada divendres a la tarda de 15 a 16,30h a l'escola per tal d'aprendre la llengua i la cultura catalana. Aquest curs anava dirigit a mares d'origen estranger que tenien els nens matriculats a l'escola. Aquest curs ha estat impartit de forma totalmet altruista per Esperança Feixas. Des d'aquí li volem agrair la seva dedicació i entrega en aquest tasca. Moltes gràcies!

Per acabar el curset les mares van preparar postres típiques dels seus països d'origen.

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar