logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

 
CALENDARI:
- Les classes començaran el dilluns 14 de setembre amb el següent horari:
            Primària: de 9 a 13h i de 15 a 16,30h
            Ed. Infantil: P3 amb horari d'adaptació
                               P4 i P5 de 9 a 12,30h i de 15 a 16,30h
  El servei Bon Dia, l'Acollida dels alumnes d'infantil que tenen germans a Primària i el Menjador funcionaran des del primer dia d'escola.
- Dies de festa local: el 5 de febrer de 2016 i el 8 de febrer de 2016 (aquest dia és per l' 1 d'agost).
- Dies de lliure disposició: el 13 d'octubre 2015, el 7 de desembre 2015, el 8 de gener 2016 i el 13 de maig 2016.
 


 


 


 
 
 

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar