logo-ceiplestacio03

 • slide03
 • slide09
 • slide08
 • slide07
 • slide06
 • slide05
 • slide04
 • slide01
 • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

infantil-p3  infantil-p4  infantil-p5

Dels 3 als 6 anys els nens i nenes elaboren progressivament una imatge positiva  de si mateixos i adquireixen hàbits bàsics de comportament que els permeten adquirir una autonomia personal.

A l’escola facilitem entorns rics que els permetin experimentar, manipular, observar, plantejar-se dubtes i  buscar solucions.

En el procés d’aprenentatge, els nens d’Educació Infantil evolucionen de manera equilibrada i integral, mitjançant:

 • El coneixement i el control del propi cos, les seves possibilitats i limitacions.
 • L’adquisició d’una progressiva autonomia en les activitats habituals.
 • L’observació i exploració de l’entorn natural, familiar i social.
 • La relació amb els altres per mitjà de diverses formes d’expressió, comunicació, i de la convivència.
 • La iniciació en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les habilitats numèriques bàsiques.

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar