logo-ceiplestacio03

  • slide03
  • slide09
  • slide08
  • slide07
  • slide06
  • slide05
  • slide04
  • slide01
  • slide02

boton01  boton02  boton03  boton04  boton05  boton08  boton07  boton09  boton10

 Organigrama del centre

 Equip directiu
 Directora: Montserrat Homs
 Secretària: Laura Fernández
 Cap d'estudis: Carolina Pardo
  Equip de mestres
 Educació Infantil
Coordinadora     Maite Terrades
 P3 A   Isabel Albertí
 P3 B   Dolors Casadevall
P4 A   Anna Sabater
P4 B   Clara Kupka
P5 A   Maite Terrades
P5 B   Anna Serra
Suport    Laura Fernández
TEI    Montse Paytuví
  Cicle Inicial
 Coordinadora    Tina Roca
1r A    Isabel Ventura
 1r B    Tina Roca
2n A    Lourdes Taberner
2n B    Esther Campeny
Cicle Mitjà
Coordinadora    Montserrat Saubí
3r A   Xavi Fernández
3r B   Josep Mª Ferrer
4t A   Montse Saubí
  4t B   Dolors Guijarro
Cicle Superior  
Coordinadora   Anna Barbé
5è A   Anna Solés
5è B   Dolors Rubirola
6è A   Joan Carles Périz
6è B   Jordi Estañol
Especialistes Llengua Anglesa

Victòria Fernández

Tina Murlà

Especialistes Ed. Física

Joan Carles Périz

Anna Barbé

Audició i Llenguatge

Mònica García

Ed. Especial
Esther Palomer
Especialistes Música

Patti Porcile

Xavi Monfort

Tutora USEE

Maria Cuadros

Mestre de Religió/Francès
Francesc Pedrosa
Educadores

Sònia LLoveras

Eli Valdepeñas

boto-escola03

boto-infantil03

boto-cicle-inicial03

boto-cicle-mitja03

boto-cicle-superior03

Pujar